• اداره کل حقوقی شهرداری تهران
  • اداره کل حقوقی شهرداری تهران
  • اداره کل حقوقی شهرداری تهران
  • اداره کل حقوقی شهرداری تهران
  • اداره کل حقوقی شهرداری تهران
  • اداره کل حقوقی شهرداری تهران
  • اداره کل حقوقی شهرداری تهران
Menu

امام رضا (ع) : از آفرينش خدا، به وجود او راه برده مى شود و به واسطه خردها، شناخت او حاصل مى گردد، و از رهگذر فطرت، حجّت [و برهان بر وجود] او ثابت مى شود . التوحيد : ص ٣٥ ح ٢

اخبار اداره کل حقوقی

جلسه نظارت و ارزیابی اداره حقوقی شرکت واحد اتوبوسرانی با حضور مدیرعامل و مدیر حقوقی این شرکت، مدیر کل حقوقی و معاونین این اداره کل برگزار شد . 
جلسه آموزشی – توجیهی فرآیند جدید تهیه و ارائه آمار و همچنین حذف کامل روش سنتی آن، با حضور مدیر توسعه سیستم ها و فناوری اداره کل حقوقی، مسئول واحد آمار و سامانه و همچنین مسئول واحد فناوری اطلاعات...
امور بانوان اداره کل حقوقی شهرداری تهران در راستای تعالی بانوان از لحاظ روحی و ارتقای بهداشت روانی ضمن برگزاری بالغ بر50 ک...

معاونت اجرایی

دريافت برنامه ها و سياستهاي كلان شهرداري در زمينه اداري ، مالي ،پشتیبانی،رفاهی، فناوری اطلاعات و برنامه ريزي جهت اجراي آنها در سطح اداره کل و ابلاغ به ساير واحدها

بیشتر بخوانید...

معاونت امور دعاوی

مديريت و نظارت بر طرح دعاوي و شكايات عليه اشخاص به منظور احقاق حقوق شهرداري و دفاع از دعاوي و شكايات مطروحه عليه شهرداري تهران درمراجع قضايي

بیشتر بخوانید ...

معاونت راهبری حقوقی

بررسي و پاسخگويي به استعلامات معاونتها، مناطق، ادارات كل و ساير حوزه هاي داخلي شهرداري و مراجع خارج از شهرداري از قبيل مراجع قضايي، دفاتر اسناد رسمي....

بیشتر بخوانید ...

اداره کل حقوقی شهرداری تهران

اداره امور دیوان عدالت اداری

مديريت و نظارت برتهیه و تنظیم لوايح، دادخواست ها وشكايات تنظيمي ازسوي كارشناسان و مشاورين اداره اموردیوان عدالت اداری

اداره دعاوی حقوقی

مديريت ونظارت برتهيه وتنظيم لوايح ، دادخواست ها وشكايات تنظيمي ازسوي كارشناسان ومشاورين اداره اموردعاوي

نکات حقوقی

به خسارتی که نوع و میزان آن در قرارداد مشخص شده وجه التزام میگویند که قاضی نمی تواند به کمتر یا بیشتر از خسارت تعیین شده رای دهد. مثلا اگر طرفین به روزی دویست هزار تومان ضرر و زیان در صورت عدم انجام تعهد توافق کرده باشند ، قاضی همان مبلغ (نه کمتر و نه بیشتر ) را در نظر میگیرد. حتی اگر میزان خسارت وارده بیشتر از مبلغ معین شده باشد.

اداره کل حقوقی شهرداری تهران