• اداره کل حقوقی شهرداری تهران
  • اداره کل حقوقی شهرداری تهران
  • اداره کل حقوقی شهرداری تهران
  • اداره کل حقوقی شهرداری تهران
  • اداره کل حقوقی شهرداری تهران
Menu

براى مؤمن شايسته نيست كه ببيند كسى خدا را معصيت مى كند و از آن جلوگيرى و نهى نكند

اخبار اداره کل حقوقی

کارگاه آموزشی نحوه اجرایی نمودن  بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها  با حضور مدیرکل حقوقی، سرپرست معاونت راهبری حقوقی و کلیه شهرداران نواحی مناطق 22گانه برگزار شد.
دوره آموزشی " فن دفاع و لایحه نویسی" ویژه کارشناسان حقوقی شهرداری تهران و به مدرسی محسن محمودی در سالن جلسات معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری برگزار شد.
با حکم شهردار تهران، سید امیرحسین شمس مدیرکل حقوقی به عنوان نماینده شهرداری تهران درشورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی، منابع طبیعی و حقوق عامه استان تهران معرفی شد.

معاونت اجرایی

دريافت برنامه ها و سياستهاي كلان شهرداري در زمينه اداري ، مالي ،پشتیبانی،رفاهی، فناوری اطلاعات و برنامه ريزي جهت اجراي آنها در سطح اداره کل و ابلاغ به ساير واحدها

بیشتر بخوانید...

معاونت امور دعاوی

مديريت و نظارت بر طرح دعاوي و شكايات عليه اشخاص به منظور احقاق حقوق شهرداري و دفاع از دعاوي و شكايات مطروحه عليه شهرداري تهران درمراجع قضايي

بیشتر بخوانید ...

معاونت راهبری حقوقی

بررسي و پاسخگويي به استعلامات معاونتها، مناطق، ادارات كل و ساير حوزه هاي داخلي شهرداري و مراجع خارج از شهرداري از قبيل مراجع قضايي، دفاتر اسناد رسمي....

بیشتر بخوانید ...

اداره کل حقوقی شهرداری تهران

اداره امور دیوان عدالت اداری

مديريت و نظارت برتهیه و تنظیم لوايح، دادخواست ها وشكايات تنظيمي ازسوي كارشناسان و مشاورين اداره اموردیوان عدالت اداری

اداره دعاوی حقوقی

مديريت ونظارت برتهيه وتنظيم لوايح ، دادخواست ها وشكايات تنظيمي ازسوي كارشناسان ومشاورين اداره اموردعاوي

نکات حقوقی

اوراق صادره از صندوق های قرض الحسنه که به شکل چک در اختیار مشتریان قرار میگیرند به هیچ عنوان چک مجسوب نمی شود و مشمول قانون صدور چک نیست ؛ و در نتیجه دعاوی مطروحه بر روی آنان مانند چک نیست و باید به عنوان مطالبه ی وجه اقدام قانونی انجام داد . به عنوان مثال مانند چک به هیچ وجه اقدام کیفری بر آن ها ممکن نمی باشد . اما چک های صادره از بانک های خصوصی ، مثل بانک های دولتی مشمول قانون صدور چک می باشند.

اداره کل حقوقی شهرداری تهران