• اداره کل حقوقی شهرداری تهران
  • اداره کل حقوقی شهرداری تهران
Menu

امام علی (ع) : پیش از تصمیم گیرى بیندیش و پیش از اقدام، مشورت کن و پیش از داخل شدن [در کار] تدبّر کن

اخبار اداره کل حقوقی

اداره کل حقوقی در جهت ارتقاء سطح کیفی لوایح و داد خواستهای تنظیمی به محاکم عمومی و افزایش سطح دانش و معلومات حقوقی کارشناسان ، مهارت های دفاعی، روانشناختی و تکنیکی اقدام به برگزاری دور دوم دادگاه های ...
در چهل و پنجمین جلسه شورای اداری حوزه معاونت اجرایی ، مراسم تکریم و معارفه مدیران اجرای احکام و وصول مطالبات اداره کل حقوقی برگزار شد.
با راه‌انداری نسخه تحت وب سامانه جامع حقوقی، علاوه بر سهولت دسترسی کارشناسان حقوقی، امکانات و گزارش‌گیری‌های سامانه نیز افزایش پیدا کرده است.

معاونت اجرایی

دريافت برنامه ها و سياستهاي كلان شهرداري در زمينه اداري ، مالي ،پشتیبانی،رفاهی، فناوری اطلاعات و برنامه ريزي جهت اجراي آنها در سطح اداره کل و ابلاغ به ساير واحدها

بیشتر بخوانید...

معاونت امور دعاوی

مديريت و نظارت بر طرح دعاوي و شكايات عليه اشخاص به منظور احقاق حقوق شهرداري و دفاع از دعاوي و شكايات مطروحه عليه شهرداري تهران درمراجع قضايي

بیشتر بخوانید ...

معاونت امور حقوقی

بررسي و پاسخگويي به استعلامات معاونتها، مناطق، ادارات كل و ساير حوزه هاي داخلي شهرداري و مراجع خارج از شهرداري از قبيل مراجع قضايي، دفاتر اسناد رسمي....

بیشتر بخوانید ...

اداره کل حقوقی شهرداری تهران

اداره امور دیوان عدالت اداری

مديريت و نظارت برتهیه و تنظیم لوايح، دادخواست ها وشكايات تنظيمي ازسوي كارشناسان و مشاورين اداره اموردیوان عدالت اداری

اداره دعاوی حقوقی

مديريت ونظارت برتهيه وتنظيم لوايح ، دادخواست ها وشكايات تنظيمي ازسوي كارشناسان ومشاورين اداره اموردعاوي

نکات حقوقی

دولت با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمینه تأمین و بهبود وضعیت مسکن متناسب با ویژگی‌های بومی و ارزش‌های فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم می‌نماید.

اداره کل حقوقی شهرداری تهران