02/25/2018 - يكشنبه 6 اسفند 1396
Menu
معاونت قضایی
اداره کل حقوقی / ساختار سازمانی / معاونت قضایی

شرح وظایف معاونت قضائی

1- مديريت و نظارت بر طرح دعاوي و شكايات عليه اشخاص به منظور احقاق حقوق شهرداري و دفاع از دعاوي و شكايات مطروحه عليه شهرداري تهران درمراجع قضايي
2- ايجاد بستر لازم به منظور تعامل، همكاري و هماهنگي با مراجع قضايي در جهت پيشبرد مطلوب پرونده هاي قضايي شهرداري تهران
3- تهيه و تنظيم دستورالعمل و بخشنامه هاي مربوطه و اتخاذ سياست هاي دفاعي مناسب و ايجاد رويه واحد در طرح و دفاع از دعاوي و شكايات در سطح شهرداري تهران
4- حضور در جلسات رسيدگي مراجع قضایی و ارتباط و برگزاري جلسه با مسئولين و مديران شهري به منظور حل معضلات و مشكلات پيش روي اداره كل حقوقي
5- نظارت بر عملكرد مجموعه تحت مديريت در حوزه ادارات دعاوي ، ديوان عدالت اداري و واحد اجراي احكام حقوقي
6- اجراء و ابلاغ دستورات و تدابير مديركل حقوقي به رؤساي ادارات امور دعاوي و ديوان عدالت اداري ومسئولين واحدهاي ذيربط، جهت اجراء و ارائه گزارش عملكرد به مديرکل حقوقي

اداره کل حقوقی شهرداری تهران