02/25/2018 - يكشنبه 6 اسفند 1396
Menu
اخبار

اخبار اداره کل حقوقی

نظر به درخواست تعداد کثیری از همکاران و کارشناسان حقوقی شهرداری تهران مبنی بر اخذ جزوه آموزشی " مدیریت ادعا" ، اداره کل حقوقی جزوه مربوطه را به صورت پیوست در پرتال اداره قرار داده است.
دوره آموزشی" قوانین و مقررات مالی و معاملاتی شهرداری"ویژه کارشناسان حقوقی در شهرداری تهران برگزار شد.
نخستین جلسه کارشناسی کمیته ویژه بند 14 ماده 55 قانون شهرداری با حضور مدیران حقوقی مناطق 15،12،11،8،4 و معاونت حقوقی واستعلامات اداره کل حقوقی برگزار شد.
دوره آموزشی " نقد و بررسی آیین دادرسی کیفری مصوب 1394" با حضور کلیه کارشناسان و مدیران حقوقی مناطق 22گانه ، سازمانها و شرکت های تابعه شهرداری تهران برگزار شد.
دوره بازآموزی ضابطین قضایی ویژه پرسنل شرکت پسماند، شهربان و سازمان فضای سبز برگزار شد.
اولین نشست هم اندیشی مشترک دیوان عدالت اداری، دادگستری استان تهران و شهرداری تهران با همکاری معاونت شهرسازی و معماری و اداره کل حقوقی در ساختمان معاونت مالی و اقتصاد شهری برگزار شد.
نخستین جلسه "کمیته حقوقی و هماهنگی قضایی شهرداری تهران" در خصوص چگونگی انجام وظایف قانونی در رفع سد معبر معابر عمومی در اداره کل حقوقی برگزار گردید.
دوره آموزشی " مدیریت ادعا" به همت اداره کل حقوقی در شهرداری تهران برگزار گردید.
نخستین جلسه از سلسله مباحث "چراغ خانه" به همت امور بانوان اداره کل حقوقی شهرداری تهران برگزار گردید.
دوره آموزشی " آشنایی با قوانین و مقررات در حریم" در اداره کل حقوقی برگزار گردید.
درنشست مشترک اداره کل حقوقی ، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ومعاونت قضایی دیوان عدالت اداری ، چگونگی رسیدگی به تخلفات ساختمانی پرونده های مهم شهرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دوره آموزشی گزارش نویسی در مراجع قضایی در اداره کل حقوقی برگزار گردید.
در جلسه شورای مدیران حقوقی مناطق 22گانه شهرداری تهران که با حضور ریاست دادگاه های تجدید نظر استان تهران، مدیرکل حقوقی ، قائم مقام، معاونین اداره کل حقوقی و مدیران حقوقی مناطق 22 گانه برگزار شد، پی گیری انتقال اسناد به نام شهرداری تهران موضوع ماده 101 قانون شهرداری و ماده 45 قانون ثبت مورد تاکید قرار گرفت.
بیست و پنجمین نشست تخصصی کمیته حقوقی شهرداری کلان شهرهای کشور با حضور حسینی مکارم معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، صارمی زاده مدیر دبیر خانه نشست شهرداران کلان شهرها، پیرزاده مدیر کل حقوقی و امور مجلس دیوان عدالت اداری و رئیس شعبه 17 دادگاه تجدید نظر، طباطبایی نژاد مدیر کل حقوقی و دبیر کمیته حقوقی کلان شهرها و مدیران حقوقی کلان شهرهای کشور در سالن کنفرانس معاونت مالی و اقتصاد شهری برگزار شد.
اولین جلسه کمیته هماهنگی برگزاری نشست مدیران حقوقی کلان شهرها در اداره کل حقوقی شهرداری تهران به عنوان دبیرخانه این نشست برگزار شد.
اداره کل حقوقی شهرداری تهران