ورود به سایت |  10/01/2014 - چهارشنبه 9 مهر 1393
شهردارى تهران
..:: اداره کل تدوین قوانین ومقررات » ادامه مطلب » نمایش خبر ::..
جستجو
جملات حقوقی

 كلیه آراء شعب بدوی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد.

شهرداری تهران   درباره ما  Privacy Statement
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1393 - 1385