ورود به سایت |  10/30/2014 - پنجشنبه 8 آبان 1393
شهردارى تهران
..:: اداره کل تدوین قوانین ومقررات » ادامه مطلب » نمایش خبر ::..
جستجو
جملات حقوقی

نظریات هیات های کارشناسی در مورد جانمایی ملک و ارزیابی بهای آن خواه هیات در اجرای عمومات قانون آیین دادرسی مدنی تعیین شده باشد و خواه بر اساس ترکیب مقرر در قانون نحوه تقویم ابنیه ، اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 ، فاقد موضوعیت بوده و چنانچه مخالف اوضاع واحوال باشد ، دادگاه می تواند به آن ترتیب اثر ندهد .

آموزش اداره کل حقوقی

شهرداری تهران   درباره ما  Privacy Statement
حق انتشار اطلاعات براى شهردارى تهران محفوظ است 1393 - 1385