06/19/2018 - سه شنبه 29 خرداد 1397
Menu

الزام اپراتورهای تلفن همراه و شرکت های مخابراتی به رعایت ضوابط و مقررات شهری

اداره کل حقوقی شهرداری تهران
با پیگیری اداره کل حقوقی شهرداری تهران و با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اپراتورهای تلفن همراه و شرکت های مخابراتی ملزم به اخذ مجوز از شهرداری شدند.
تاریخ انتشار: 1396/6/26 10:0:0

به گزارش روابط عمومی اداره کل حقوقی شهرداری تهران، دکتر سید محمد طباطبایی نژاد مدیر کل حقوقی ضمن بیان این مطلب گفت: با توجه به مصوبات شورای اسلامی برخی از شهرها از جمله کلان شهر تهران، طی مصوبه شماره 5/217/94/4 موضوع دویست و هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، اپراتورهای تلفن شهر ملزم به رعایت ضوابط شهرسازی در خصوص نصب سایت، آنتن و دکل در شهر تهران هستند.مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در ادامه اظهار داشت: با توجه به شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 209 بر لزوم اخذ مجوز از شهرداری از سوی این اپراتورها تأکید کرده است.این مقام مسئول در شهرداری تهران با اشاره به گزارش های متعدد مبنی بر تخلفات صورت گرفته از سوی اپراتورهای تلفن شهر و شرکت های مخابراتی در احداث و نصب آنتن ها و تجهیزات مخابراتی بر خلاف اصول و ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی در معابر و پشت بام برخی از اماکن و ساختمان ها و شکایات متعدد مردمی، متذکر شد: با توجه به مباحث مطروحه مراتب از سوی شهرداری های مناطق به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها ارسال و آراء متعددی از سوی این کمیسیون مبنی بر قلع و قمع و جمع آوری تجهیزات غیر مجاز و لزوم رعایت اصول و ضوابط فنی و شهرسازی و بهداشتی صادر شد.دکتر طباطبایی نژاد در پایان تصریح کرد: با توجه به شکایت اپراتورهای تلفن شهر در دیوان عدالت اداری و با توجه به تبیین مشکلات در لوایح ارسالی و مستند های مربوطه، آراء متعددی از سوی شعب بدوی و تجدید نظر دیوان مبنی بر رد شکایت اپراتورها و تأیید آراء کمیسیون ماده صد صادر و مراتب جهت اجرا به مناطق 22گانه شهرداری ابلاغ شد.

print
rating
  نظرات

تعداد مشاهده: 139
اداره کل حقوقی شهرداری تهران