06/19/2018 - سه شنبه 29 خرداد 1397
Menu

بستن حساب های سال مالی 1395

اداره کل حقوقی شهرداری تهران
حساب های سال مالی 1395برای نخستین بار توسط اداره مالی و پشتیبانی اداره کل حقوقی شهرداری تهران بسته شد.
تاریخ انتشار: 1396/6/25 15:39:0
به گزارش روابط عمومی اداره کل حقوقی شهرداری تهران، محمد رضا کارگر معاون مالی، اداری و پشتیبانی اداره کل ضمن بیان این مطلب گفت: با توجه به اینکه اداره کل حقوقی به عنوان یکی از ادارات زیر مجموعه معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران از حوزه هایی است که نگهداری حساب های آن در اداره کل امور مالی و اموال صورت می گیرد، باید هر ساله نسبت به تسویه و تعیین تکلیف دریافت و پرداخت های خود اقدام کند.
معاون مالی، اداری و پشتیبانی اداره کل حقوقی شهرداری تهران افزود: در این راستا با حمایت های مدیر کل و پیگیری های اداره مالی و پشتیبانی این اداره کل حساب های سال مالی 1395برای نخستین بار صفر شده و بدهی ها از رقم تقریبی 23 میلیارد تومان به صفر رسیده است.
کارگر در پایان تصریح کرد: با پیگیری های صورت گرفته بدهی های سنواتی که مربوط به قبل از سال مالی 1395 بوده نیز کاهش یافته و مستمرا نسبت به صفر کردن و تسویه در دفاتر حساب ها اقدامات لازم انجام می شود.
print
rating
  نظرات

تعداد مشاهده: 174
اداره کل حقوقی شهرداری تهران