06/19/2018 - سه شنبه 29 خرداد 1397
Menu

برگزاری جلسه مشاوره پزشکی ویژه بانوان

اداره کل حقوقی شهرداری تهران
به همت حوزه مالی بسیج شهرداری تهران و همکاری امور بانوان اداره کل حقوقی جلسه مشاوره پزشکی ویژه بانوان این اداره کل برگزار شد.
تاریخ انتشار: 1396/7/1 10:2:0

به گزارش روابط عمومی اداره کل حقوقی شهرداری تهران، جلسه مشاوره پزشکی ویژه ی بانوان این اداره کل برگزار شد .بنابراین گزارش، دراین جلسه که با استقبال بانوان شاغل اداره کل حقوقی و سایر ادارات زیر مجموعه معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران همراه بود خانم دکتر فرزانه متخصص زنان و زایمان ضمن ارائه مشاوره در خصوص بیماری های زنان، راه های تشخیص و پیشگیری آنها، به ویزیت همکاران حاضر پرداخته و به سوالات آنان نیز در این خصوص پاسخ دادند .لازم به ذکر است در پایان، به 5 نفر از حاضران در جلسه به قید قرعه جوایزی اهدا شد.

print
rating
  نظرات

تعداد مشاهده: 174
اداره کل حقوقی شهرداری تهران