06/19/2018 - سه شنبه 29 خرداد 1397
Menu

ضبط زمین به نفع شهر، تاوان قطع درختان باغ جهت تفکیک خانه سازی

اداره کل حقوقی شهرداری تهران
با هدف حفظ و گسترش فضای سبز شهری و جلوگیری از قطع بی رویه درختان در محدوده و حریم شهر تهران، مدیر کل حقوقی شهرداری تهران از ضبط زمین، به نفع شهر به عنوان تاوان قطع درختان باغ جهت تفکیک خانه سازی خبر داد.
تاریخ انتشار: 1396/7/2 11:13:0

به گزارش روابط عمومی اداره کل حقوقی شهرداری تهران، دکتر سید محمد طباطبایی نژاد مدیر کل حقوقی شهرداری تهران ضمن بیان این مطلب گفت: این اداره کل با همکاری سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران برخور قاطع با پدیده ی نابودی باغات را سرلوحه کار دارد.دکتر طباطبایی نژاد در این راستا از شکایت سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران، به طرفیت مالکین باغی که عالما و عامدا و بر خلاف قانون اقدام به قطع تعداد کثیری از درختان در جهت استفاده زمین برای ساخت و ساز کرده بودند خبر داد.مدیر کل حقوقی شهرداری تهران با اشاره به مطلب فوق، اظهار داشت: با شکایت و پیگیری های حقوقی، خوشبختانه حکم قضایی جهت با برخورد قاطع قانونی و اعمال قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها صادر و رأی به جبران خسارت وارده برای هر اصله درخت نابود شده و ضبط ملک به نفع شهرداری صادر کردند تا ملک مذکور جهت فضای سبز برای عموم مورد استفاده قرار گیرد.

print
rating
  نظرات

تعداد مشاهده: 140
اداره کل حقوقی شهرداری تهران