06/19/2018 - سه شنبه 29 خرداد 1397
Menu

موافقت دادستانی تهران با صدور کارت ضابطین قضایی در شهرداری تهران

اداره کل حقوقی شهرداری تهران
مدير كل حقوقي شهرداري تهران از موافقت دادستاني تهران با صدور كارت ضابطين قضايي در شهرداري تهران خبر داد.
تاریخ انتشار: 1396/7/15 0:0:0

به گزارش روابط عمومي اداره كل حقوقي شهرداري تهران، دكتر سيد محمد طباطبايي نژاد ضمن بيان اين مطلب گفت: يكي از اهم موضوعات و مسائل مهم در مديريت شهري نظارت و كنترل آلاينده هاي شهري و بهسازي و حفظ زيبايي و پاكيزگي شهري و فراهم كردن محيطي پاك براي رفاه و سلامت شهروندان و ايجاد قواعد و ضوابط پايدار در جهت حفظ محيط زيست است.مدير كل حقوقي شهرداري تهران ضمن اشاره به مطلب فوق افزود: با اين رويكرد و در جهت تحقق اصل 50 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي اجراي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهر ها و آيين نامه قانون مديريت پسماند اداره كل حقوقي با اخذ مجوز از دادستاني عمومي و انقلاب تهران اقدام به دوره هاي تكميلي جهت اخذ كارت ضابط قضايي خواهد کرد. وي خاطر نشان ساخت: با توجه به برگزاري دوره هاي آموزش ضابطين شهرداري از سال 86 تاكنون و برگزاري 11 دوره آموزشي كه در مجموع 642 نفر از همكاران مسئول در چهارچوب وظايف محوله قانوني در شهرداري اين دوره ها را با موفقيت به پايان رسانده اند، با هماهنگي به عمل آمده با معاونت قضايي و آموزش دادستان عمومي و انقلاب مقرر شد تا با برگزاري دوره هاي تكميلي و اخذ آزمون هاي مربوطه، كارت ضابط قضايي صادر شود.دكتر طباطبايي نژاد در پايان ابراز اميدواري كرد با اين اقدامات و تصميمات مذكور امكان كنترل و نظارت دقيق در راستاي ايجاد محيطي پاك براي رفاه و سلامت شهروندان بيش از بيش فراهم شود.

print
rating
  نظرات

تعداد مشاهده: 143
اداره کل حقوقی شهرداری تهران