06/19/2018 - سه شنبه 29 خرداد 1397
Menu

جلسه مسئولین امور بانوان ادارات کل معاونت مالی و اقتصاد شهری

اداره کل حقوقی شهرداری تهران
جلسه مسئولین امور بانوان ادارات کل معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران به میزبانی اداره کل حقوقی برگزار شد.
تاریخ انتشار: 1396/7/18 0:0:0

به گزارش روابط عمومی اداره کل حقوقی شهرداری تهران، این جلسه در راستای ایجاد تعامل میان مسولین امور بانوان معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در دفتر معاونت مالی، اداری و پشتیبانی این اداره کل تشکیل شد. بنابراین گزارش، در این جلسه مسئول بانوان اداره کل حقوقی به ارائه نقطه نظرات اداره کل حقوقی در راستای یکپارچه سازی اقدامات مسولین و بهره مندی هر چه بهتر بانوان از ظرفیت های موجود معاونت پرداخت و این جلسه را نقطه عطف و شروعی تازه برای انسجام و هماهنگی برنامه های اجرایی امور بانوان معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران دانست. لازم به ذکر است، در ادامه این جلسه سایر مسولین بانوان ادارات کل معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز نظرات و پیشنهاد های خود را ارائه دادند.

print
rating
  نظرات

تعداد مشاهده: 328
اداره کل حقوقی شهرداری تهران